Karma nemá žádnou podstatu, je to určitá síla, energie, řídící následky veškerých činů, které vykonaly bytosti obývající tento Vesmír. Není to žádná trestající moc, vykonávající rozsudek. Karma prostě jen následuje příčinně následné vztahy toho, co se děje.