REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě. Tento formulář vytiskněte a zašlete se zbožím na adresu: Terapie Na Dotek s.r.o., Bulharská 3061/48a, 612 00 Brno 

Text:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží.

Vaše údaje 

Číslo faktury: ……………………………………………………………

Jméno a příjmení: ............................................................................. 

Telefon: ………………………………………………………………….

E-mail: ............................................................................. 

Číslo účtu: ............................................................................. 

Vrácený produkt Název výrobků: výrobku:

...............................................................

............................................................ .

..............................................................

............................................................

……………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Zboží přikládám. 

.................................... 

Podpis

  • Po přijetí zásilky proběhne kontrola zboží a následně Vám budou zaslány peníze na Váš bankovní účet. 
  • Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno, porušeno, je viditelné opotřebené, nebo v případech uvedených v čl. 5.(a). Všeobecných obchodních podmínek.